عشق يعني

          عشق يعني دل سپردن در الست  

از مي وصل الهي  مستِ مست

 

يا علي گفتن به زير دست و پا

عشق  يعني  جلوه  صبر  خدا 

شرم ايوب نبي  از مرتضي

عشق بر دلداده  فرمان  مي‌دهد

عاشق جان داده را جان مي‌دهد

عشق باعث شد كه دل سامان گرفت

پشت درب خانه زهرا جان گرفت

عشق  يعني انقلاب فاطمه

از كبودي  چشم تار فاطمه

عشق يعني عشق ناب فاطمه

بيت الاحزان خراب فاطمه

عشق  يعني  ذكر ناموس  خدا 
چهارشنبه 9/3/1386 - 10:47
پسندیدم 0
UserName