خلق از زهرا شناسی عاجزند
 

ای مدينه شهر يثرب، شهر عشق    

  ای منور، ای مصفا، نهر عشق

شهر طاها، شهر طيب، شهر طور     

شهر يس، شهر احمد، شهر نور

شهر غمها، شهر دلها، شهر آه        

شهر زهره، شهر زهرا، شهر ماه

دارالايمان،شهر جانان،شهر جان       

شهر انسان،شهر رحمان،شهرمان

ای مدينه مشهد الزهرا توئی           

صاحب اين قبه الخضراء توئی

ای مدينه شهر ديوار بقيع               

آشنا با اشک زوار بقيع

ای بقيع تو خراب آباد عشق            

می‌وزد بر تو دمادم باد عشق

ای مدينه از چه رو افسرده‌اي؟         

تو نزول آباد قرآن بوده‌ای

آه برگو بيت الاحزانت کجاست؟         

مدفن آن ماه پنهانت کجاست؟

ای مدينه مانده بغضم در گلو            

با من از آن خطبه زهرا بگو

فاطمه کاملترين تفسيرهاست         

خطبه‌اش نافذترين تعبيرهاست

هر يکی از واژه‌هايش معجزند          

خلق از زهرا شناسی عاجزند

چهارشنبه 9/3/1386 - 10:37
پسندیدم 0
UserName