اي هم‌نفسان بودن و آسودن ما چيست؟
توسط : ezraeil

اي هم‌نفسان بودن و آسودن ما چيست؟
ياران همه کردند سفر، بودن ما چيست؟

 

چهارشنبه 9/3/1386 - 10:25
پسندیدم 0
UserName