تنهايي رو دوست دارم ...
توسط : fn_400

 

تنهايي رو دوست دارم زيرا بي وفا نيست

تنهايي رو دوست دارم زيرا عشق دروغي در ان نيست

تنهاي رو دوست دارم زيرا تجربه کردم

تنهايي رو دوست دارم زيرا خداوند هم تنهاست

تنهايي رو دوست دارم زيرا

در کلبه تنهايي هايم در انتظار خواهم گريست و انتظار کشيدنم را پنهان خواهم کرد

 

چهارشنبه 9/3/1386 - 10:22
پسندیدم 0
UserName