امروز یگانه یاس آفرینش.......
توسط : mohpishanian

امروز خانه ی علی در اندوه وفقان است .امروز دو برادر کوچک در غم از دست دادن مادر عزادار هستند.برادرانی که آرزوی هم قد شدن مادر را داشتند ولی حالا مادر آن ها آن قدر خمیده شد که هم قد پسرانش شد.

امروز یگانه یاس آفرینش آن قدر خمیده شد که آرزو کودکانش را براورده کرد وآن ها را در غم اندوه فرو برد . مگر زینب چند سال داشت که مادرش را از دست داد .او بیش از سه سال نداشت که آن شب  باچادر بلند مادر  که به خاک ها کشیده می شد وبا گریه های کودکانه اش به همراه پدر و برادرانش مادر را به خاک سپرد.

زهرا از علی خواست تا اورا شبانه  غسل دهد وشبانه به خاک  بسپارد.علی آرام آرام گریه  می کرد وزیر لب از پدر آن یگانه یاس آفرینش  در خواست کمک می کرد .

حالا هم که ای مادر  نمی دانم که آن شب تورا کجا آرام داد. تا مهدی نیاید هم نمی توانمم مزارپاک ومطهرتورا پیدا کنم.

شهادت خوش بو ترین یاس آفرینشرا به پیشگاه فرزند آن حضرت مهدی موعودعجل الله تسلیت عرض می کنم........

چهارشنبه 9/3/1386 - 9:42
پسندیدم 0
UserName