دوستار اهل البيت
توسط : 85111095

خدا كند كه حضرت فاطمه  به ما گوشه چشمي داشته باشد.شهادت اين بانوي اسلام را به همگان تسليت مي گويم.

چهارشنبه 9/3/1386 - 9:16
پسندیدم 0
UserName