ويژگيها و فضائل فاطمي
توسط : حامد...
 

 

ويژگيها و فضائل فاطمي

 

آفرينش زهرا سلام الله عليها قبل از خلقت ديگران، همانند پدر و همسر و فرزندانش، آن انوار مقدّسي كه پيش از آفرينش كلّيه عوالم علوي و سفلي، و خلقت بشر، در پيشگاه عرش عظمت حق تبارك و تعالي، در حال تسبيح و تقديس و تهليل و تكبير خداي يكتا بوده، و در عبادت استاد و آموزگار جبرئيل و ساير فرشتگان بوده اند

چهارشنبه 9/3/1386 - 8:6
پسندیدم 0
UserName