موهبت
توسط : habibeh276

خداوندا عطا فرما:

آرامشی تا بپذیرم آنچه رانمی توانم تغییر دهم . شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم . دانشی تا بدانم تفاوت آن دو را . مرا فهم ده تا متوقع نباشم دنیا و مردم آن مطابق میل من رفتار کنند.

جبران خلیل جبران

چهارشنبه 9/3/1386 - 7:28
پسندیدم 0
UserName