امشب کنار ...
توسط : etk_133

 امشب کنار سفره         خالیست جای مادر

راحت شدند مردم         از گریه های مادر

امشب خدا برس تو       بر داغ ودرد زینب

چهارشنبه 9/3/1386 - 1:11
پسندیدم 0
UserName