امشب علی ....
توسط : etk_133

 

         امشب علی دگر تنها می شود

 

و چاهای مدینه به خود می بالند که علی به سراغ آنها می رود.

چهارشنبه 9/3/1386 - 1:5
پسندیدم 0
UserName