سبب تباهي خرد
توسط : حامد...
 

 سبب تباهي خرد ، خواهش هاي نفس است .

سه شنبه 8/3/1386 - 21:58
پسندیدم 0
UserName