امام علی (ع)
توسط : حامد...
 

امام علی (ع)

نمازگناهان را مانند ريزش برگ درختان فرو مي ريزد.

و انها لتحت الذنوب حت الورق

نهج البلاغه ، خطبه 199

سه شنبه 8/3/1386 - 21:56
پسندیدم 0
UserName