هيچ تماشايي
توسط : حامد...
 

     هيچ تماشايي عبرت انگيزتر و مفيد تر از اين نيست كه افكار و اعمال خود را تماشا كنيم.

سه شنبه 8/3/1386 - 21:53
پسندیدم 0
UserName