حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

کسی که مطيع نماز نباشد، نمازش کامل نيست و اطاعت ازنماز همان دوری  از

فحشاء و منکر است . (نمازی نيست برای کسی که اطاعت و پيروي از نماز

نکند. سپس پيامبر (ص )مي افزايد: طاعت و پيروی از نماز به اين است که نماز

او را از فحشاء و منکرات وزشتيها باز دارد.)

لاصلوة لمن يطع الصلوة ، و طاعه الصلوة ان تنهي عن الفحشاء و المنکر

بحار الانوار، ج ,82 ص 198

سه شنبه 8/3/1386 - 21:51
پسندیدم 0
UserName