از خشم بپرهيز
توسط : حامد...
 

از خشم بپرهيز كه اول آن ديوانگي و آخرش پشيماني است .

سه شنبه 8/3/1386 - 21:51
پسندیدم 0
UserName