كسي كه بر خدا توكل كند
توسط : حامد...
 

كسي كه بر خدا توكل كند مغلوب نمي شود و كسي كه به خدا پناه برد، هرگز شكست نمي خورد.

سه شنبه 8/3/1386 - 21:48
پسندیدم 0
UserName