هركس به عنوان نوازش
توسط : حامد...
 

هركس به عنوان نوازش دست بر سر يتيمي بكشد به تعداد هر مويي كه  دست او از آن مي گذرد  در روز قيامت نوري خواهد داشت.

سه شنبه 8/3/1386 - 21:43
پسندیدم 0
UserName