امام علی (ع)
توسط : حامد...
 

امام علی (ع)

هنگامی که کسی به نماز برمي خيزد، شيطان مي آيد و به نظر حسادت به او

نگاه مي کند، زيرا مي بيند که رحمت خدا او را فرا گرفته است .

اذا قام الرجل الی الصلاة اقبل اليه ابليس ينظر اليه حسدا لما يری من رحمة الله

التی  تغشاء

بحار الانوار، ج ,82 ص 207

سه شنبه 8/3/1386 - 21:42
پسندیدم 0
UserName