تيم مديريتي گوگل (3)

سلام

در ادامه آشنايي با تيم مديريتي گوگل با دو عضو ديگه ي اين گروه مديريتي قوي آشنا ميشيم . ديروز هم كه با يكي از ايرانيها ي موفق در خارج آقاي اميد كردستاني يكي از اعضاي مديريت گوگل آشنا شديم كه اميدوارم مورد توجه باشه و نظر هم بديد.

وينى روسينگ، معاون ريسس مهندسى
وينى روسينگ بيش از 30 سال تجربه تحقياتى و مهندسى را در بعضى ازشركتهاى Silicon Valley را داراست. ايشان از شركت Caere به گوگل ملحق شد، او در Caere رئيس تكنولوژى و معاون رئيس مهندسى بود. روسينگ تمام مهندسى خط محصول شركت Caere را كه OCRبود را به عهده گرفت، همچنين ايشان يكى از نيروهاى موثر و كليدى درمحصول Omniform اين شركت بود.
قبل از اينكه ايشان به Caere بپيوندد، ايشان رييس شركت FirstPerson بود. كه اينشركت يكى از شركتهاى Sun Microsystems است. در زمان كار در FirstPerson، ايشانمسئول اصلى تيم به عهده گيرنده Java بود. كه اين موفقيت قبل از تاسيس لابراتورهاى Sun Microsystems بود.
علاقه مندى او به فضا است كه به همين دليل ايشان تلسكوپى روباتيك را طراحى وساخت كرده است.
سيندى مك كفرى، معاون رييسارتباطات
سيندى مك كفرى داراى 20 سال تجربه در رابط عمومى، روابط سرمايه گذارى،ارتباط بازاريابى، ارتباطات كارمندان و مشتريان و گزارش و ويرايش آن قبل از ملحق شدنآن به گوگل است. ايشان در شركتهاى Apple Computer، E*TRADE، The 3DO Company، و SmartForce    
(CBT Systemsسابق) سوابق كارى دارد.
مك كفرى داراى ليسانس هنر از دانشگاه Nebraska است، ايشان همچنين در رشته ادبياتنيز در دانشگاه Missouri State تحصيل كرده. وى كار خود را با گزارشگرى و ويرايش اخباردر روزنامه ها كه ميتوان از آنها به روزنامه هاىThe Omaha World-Herald; the Springfield (Mo.) Leader & Press; the Kansas City Business Journal; The Contra Costa Times; و روزنامه هاى تجارى مانندMacintosh Today. اشاره كرد آغاز كرد. ايشان همچنين در جمع آورى موضوعThe Elements of Styleنقش مهمى داشت.
سه شنبه 8/3/1386 - 21:0
پسندیدم 0
UserName