شمع
توسط : hell_girl511

از شمع سه چيز ياد گرفتم:ايستاده بميرم...بي صدا بميرم...پاي دوست بميرم

سه شنبه 8/3/1386 - 20:17
پسندیدم 0
UserName