اتظارش را نداری
توسط : fn_400

زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد که اتظارش را نداری .

 

سه شنبه 8/3/1386 - 18:31
پسندیدم 0
UserName