زنده بودنت را بررسی کن!
توسط : یاكریم

اگر در دو سه سال اخير ، باوري قوي را به دور نينداخته اي ، يا باوري نو را به دست نياورده اي ، نبض ات را امتحان كن ، احتمالا مردهاي.

گلت برگس

سه شنبه 8/3/1386 - 14:13
پسندیدم 0
UserName