نماز، اوّلين واجب بعد از ايمان به خدا


((الّذين يؤ منون بالغيب و يقيمون الصلوة ))(14)
در ابتداى قرآن و آغاز سوره بقره ، بعد از ايمان به غيب كه شامل ايمان به خداوند و معاد و فرشتگان است ، اوّلين اصل عملى كه مورد توجّه قرار گرفته ، مسئله اقامه نماز است .
14- سوره بقره ،آیه 2.
سه شنبه 8/3/1386 - 13:32
پسندیدم 0
UserName