گوجه فرنگي از لخته شدن خون جلوگيري مي كند

 
نتايج تحقيقات پژوهشگران اسكاتلندي نشان مي دهد گوجه فرنگي هاي معمولي مي توانند از ايجاد لخته در خون جلوگيري كند به طوري كه خطر ايجاد لخته عميق وريدها، بيماري سختي كه اغلب مسافران پروازهاي هوايي كه به خاطر نشستن طولاني مدت و بي حركت در وضعيت نامناسب آسيب مي رساند را پائين مي آورد.
به نقل از پايگاه خبري rkm: طبق آمار رسمي هر ساله در بريتانيا 40 مورد مرگ مسافران را اين بيماري ثبت مي كند اما به احتمال زياد تعداد قربانيان لخته هاي عميق وريدها بيشتر است.
بنابراين گزارش و طبق آزمايشي كه200 داوطلب در آن شركت داشتند مصرف آب گوجه فرنگي  غلظت خون شركت كنندگان در آزمايش را به طور ميانگين 70 درصد پائين آورد.
خون با غلظت پائين به سختي ايجاد لخته مي كند و همچنين خط خونريزي هاي مغزي و سكته هاي قلبي را پائين مي آورد.
 يادآور مي شود،تاثير مساعد گوجه فرنگي تا 18 ساعت در 97 درصد از شركت كنندگان در آزمايش مشاهده شد.

سه شنبه 8/3/1386 - 13:14
پسندیدم 0
UserName