اللهم صل علي فاطمه وابيها
توسط : بر ز خ

سلام

عشق یعنی سوره کوثر شدن

 

عشق یعنی بانوی حیدر شدن

 

عشق یعنی بر علی همسر شدن

 

با علی همرزم و همسنگر شدن

 

عشق یعنی بیقراری ، بیکسی

 

هیجده سال آیه دلواپسی

 

عشق یعنی سینه ای افروخته

 

مادری در بین آتش سوخته

 

عشق یعنی ناله فضه بیا

 

دسته گل ، پرپر زجور اشقیا

 

عشق یعنی نام حیدر روی لب

 

عشق یعنی غسل گل در نیمه شب

 

عشق یعنی گریه های بیصدا

 

حمل تابوتی به روی شانه ها

 

عشق یعنی حیدر و یک قلب پاک

 

میرود یاس علی در زیر خاک

 

عشق یعنی گریه های بی امان

 

عشق یعنی تربت بی سایه بان

 

سه شنبه 8/3/1386 - 12:23
پسندیدم 0
UserName