بی تو میمیرم
توسط : morteza_1362

با خودم عهد بستم بار ديگر که تو را ديدم ...

 بگويم از تو دلگيرم ولي باز تو را ديدم و گفتم :

بي تو ميميرم

سه شنبه 8/3/1386 - 11:38
پسندیدم 0
UserName