آن کس که به خیرش امیدی نیست
توسط : etk_133

امام صادق (ع) می فرمایند:

سه چیز است که در هر کس نباشد هرگز به خیر او امیدی نیست :

کسی که در نهان ازخدا نترسد و کسی که در پیری (از گناه) باز نایستد و کسی که از عیب وننگ شرم نداشته باشد.

 

میزان الحکمه - جلد 4 -  حدیث 5442

سه شنبه 8/3/1386 - 11:34
پسندیدم 0
UserName