کمال دین
توسط : etk_133

امام علی (ع) می فرمایند:

هرگاه ازمحرمات دوری کردی واز شبهات پرهیز کردی وواجبات رابه جا آوردی ومستحبات را انجام دادی ، فضایل دینی را به کمال رسانده ای

میزان الحکمه - جلد 4- حدیث 6285

سه شنبه 8/3/1386 - 11:26
پسندیدم 0
UserName