وقتی دیدی .... !
توسط : morteza_1362

وقتی دیدی .... !

وقتی دیدی کسی تو رو نمی خواد

وقتی دیدی کسی چشم انتظارت نیست

وقتی دیدی کسی تو رو دوست نداره

بدون اونی که تو رو ...

می خواست

تو رو دوست داشت

اونی که تو رو منتظر نمی ذاشت

دیگه توی این دنیا نیست

سه شنبه 8/3/1386 - 11:9
پسندیدم 0
UserName