درساحل عرفان
توسط : mostafagnt

حضرت آیت الله بهاءالدینی:

ماازهمه گفتار حکماوعرفاوفلاسفه وآنان که درسیروسلوک عمری راسپری کرده اند، این جمله راباروح تروبا واقعیت ترمی نگریم که می فرماید:

الذین جاهدوافینا لنهدینهم سبلنا

ومااین رالمس می کنیم.

سه شنبه 8/3/1386 - 11:7
پسندیدم 0
UserName