ای که دور از منی...
توسط : moshke khotan
 

ای که دور از منی و یاد منی

 با خبر باش که دنیای منی

 شادیت شادی من

 غصه ات غصه ی من

 قلب من خانه تو 

خانه ات قبله ی من
سه شنبه 8/3/1386 - 11:3
پسندیدم 0
UserName