مسجد بزرگ امام مهدی عراق توسط تروریست ها باخاک یکسان شد
توسط : mostafagnt

تروریست های وهابی، مسجدوحسینیه بزرگ امام مهدی درنزدیکی بغداد راباخاک یکسان کردند.

شاهدان عینی اعلام کردند: تروریست هاباکارگذاشتن صدهاکیلوگرم موادمنفجره دراین مسجدوحسینیه متعلق به شیعیان، آن رابهئ طورکامل ویران کردند. این مسجدبزرگ که درمساحتی به وسعت دوهزارمترمربع بناشده بود درخیابان فرودگاه ودرمنطقه ابوغریب واقع شده بود.

سه شنبه 8/3/1386 - 10:29
پسندیدم 0
UserName