خروس از تو باهوش تر نباشد....
توسط : نگارینا

 

لقمان حکیم:

ای فرزندم، خروس از تو باهوش تر نباشد، آنگاه که او وقت سحر برخیزد و استغفار کند وتو در خواب باشی...

                                   (مستدرک الوسائل،ج 12،ص 146)

                                                    

سه شنبه 8/3/1386 - 10:23
پسندیدم 0
UserName