شرط ایمان (حدیث نبوی)
توسط : haji bina

بنام خدا
شرط ايمان
حديث نبوي
لايومن احدكم حتي يحب لاخيه مايحب لنفسه.
شخص.مومن واقعي نيست مگرهنگامي كه دوست داشته
باشد براي غير.آنچه راكه براي خود دوست ميدارد.
ياد دارم زپيردانشمند
توهم ازمن بياد دار اين پند
هرچه برنفس خويش مپسندي
نيز بر نفس ديگران مپسند
سعدي
*********************
وبلاگ معلم

سه شنبه 8/3/1386 - 10:16
پسندیدم 0
UserName