هنر آن است که ...
توسط : etk_133

هنر آن است که بمیری پیش از آنکه بمیرانندت و مبدا و منشا حیات آنانند که چنین مرده اند.

شهید آوینی 

سه شنبه 8/3/1386 - 10:2
پسندیدم 0
UserName