علی (ع) فرمودند:
توسط : haji bina

%%%%%%%%
بسمه تعالي
علي (ع) فرمود:
الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم وعلي
كل داخل في باطل اثمان :
اثم فعل به واثم الرضا به.
كسي كه راضي به عمل قومي باشد.از
همانها محسوب ميشود(ودرپاداش يامجازات
آنها سهيم است) انجام دهندگان كارهاي بد وباطل دوگناه دارند:
گناه ارتكاب عمل زشت و باطل.
وگناه رضايت به آن.
نهج البلاغه فيض.كلمات قصارشماره146
صفحه1163
***************
وبلاگ معلم

سه شنبه 8/3/1386 - 9:58
پسندیدم 0
UserName