اذان،موسیقی بهشت گمشده ...
توسط : etk_133

اذان موسیقی بهشت گمشده ی وجود است اگردر خود ژرف شوی آن را در تپش قلب و در ضرب آهنگ نفس خویش که خلقت تو در آن هر دم تجدید می شود باز خواهی یافت .

آغازی بر یک پایان

شهید آوینی

سه شنبه 8/3/1386 - 9:57
پسندیدم 0
UserName