فذکر ان الذکرا تنفع للمومنین
توسط : haji bina

وزير آموزش و پرورش:
آموزش و پرورش يك مسئله ملي است و
همكاري همه را مي طلبد.
                                             .
فذكر ان ذكرا تنفع للمومنين
وبلاگ معلم ضمن قدرداني از مقام معظم رهبري
ورياست محترم جمهوري اسلامي
اميدواراست تا
باتوجه به فرمايشات فوق
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي
همه اعضاي محترم دولت خدمتگزار
براي هماهنگ سازي دريافتي وزارتخانه هاي آموزشي
((آموزش و پرورش-و علوم وفناوري))
اقدام فرمايند تا دغدغه معيشت معلم برطرف شود و
بتواند آنچنان كه نظام ميخواهد فراگيران راآموزش داده و
درمسيرالهي هدايت كند.
اجركم عندالله
                                                                                    .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

سه شنبه 8/3/1386 - 9:53
پسندیدم 0
UserName