مقام معظم رهبری:آموزش و برورش سنگ بنای آینده کشور است.
توسط : haji bina

بنام خدا
مقام معظم رهبري ميفرمايند:
آموزش و پرورش سنگ بناي آينده كشوراست.و
اگردرپي آينده وبهبود وضع كشور در زمينه هاي مختلف ازجمله:اقتصاد.سياست.سلامت وبهداشت.زيبايي وهنر
رفتارعمومي ودين و فلسفه و اخلاق هستيم.
بايدتوجه اي ويژه.عميق و همه جانبه به
آموزش و پرورش
داشته باشيم
                                           .
وبلاگ معلم

سه شنبه 8/3/1386 - 9:49
پسندیدم 0
UserName