سخناني از امام حسن عسگري
 

 

ان للسخاء مقدارا فاذا زاد عليه فهو سرف و ان للحزم  مقدارا فاذا عليه فهو جبن ؛

 

همانا براي  بذل  و بخشش اندازه اي است كه چون از آن بگذرد اسراف است و براي احتياط حدي است كه  چون  از آن تجاوز كند ترس است

سه شنبه 8/3/1386 - 9:40
پسندیدم 0
UserName