توسعه صنایع در زمان ولیعصر(عج)
توسط : haji bina

الاسلام يعلو ولايعلي عليه
مجله ماهانه درسهايي از مكتب اسلام
پيشرفت صنايع در دوران ولي عصر(عج)
امام صادق(ع)مي فرمايد:
"ان قائمنا اذا قام مدالله لشيعتنافي اسماعهم وابصارهم . . .يكلمهم فيسمعون
وينظرون اليه و هو في مكانه"
هنگامي كه قائم آل محمدظهوركندخداوند
(باوسائلي)به گوشهاوديدگان شيعيان مامدد
مي بخشد. . . بگونه اي كه اوباآنان سخن مي گويد وآنان از راه دور سخن اوراميشنوند
واو را در همان جايگاه خود مي بينند.
(منتخب الاثرص483)
                                 .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

سه شنبه 8/3/1386 - 9:39
پسندیدم 0
UserName