علم بهتر است يا ثروت
توسط : بر ز خ
 

سلام

علم بهتر از مال است

       علم تو را نگهداري مي كند

                  ولي تو مال را نگهداري مي كني

                                       علي (ع)

سه شنبه 8/3/1386 - 9:32
پسندیدم 0
UserName