شخصیت افراد میزان حق و باطل نیست
توسط : haji bina

بسم الله الرحمن الرحيم
شخصيت افراد ميزان حق و باطل نيست
درجنگ جمل مردي گام پيش نهادوبه امير
مومنان علي(ع)گفت:
چگونه ممكن است كه طلحه وزبيركه از ياران
پيشين رسول خدايند وعائشه كه ام المومنين
است برباطل باشند؟
امام (ع)فرمود:
---------------
انك لملبوس عليك ان الحق والباطل لايعرفان
باقدار الرجال . اعرف الحق تعرف اهله اعرف
الباطل تعرف اهله.
ميزان شناسايي حق وباطل برتومشتبه شده
است.شخصيت ظاهري افرادهيچگاه نميتواند
ملاك تشخيص حق ازباطل باشد.
بلكه بايدابتداء حق را شناخت تادرپرتوآن بتوان
اهل حق را باز شناخت و بايد نخست باطل را
شناسايي كرد تاپيروان آن مشخص شوند.
دكتر"طه حسين"دانشمندمصري ميگويد:
بعداز وحي آسماني سخني به اين عظمت از
كسي شنيده نشده است.
(كتاب علي وبنوه ص40)
                                   .
وبلاگ معلم

سه شنبه 8/3/1386 - 9:26
پسندیدم 0
UserName