سينه‏هامان پر زسوز و بى‏قرار غربت است
توسط : حامد...
 

 سينه‏هامان پر زسوز و بى‏قرار غربت است

 اشك تنها چاره ساز و يادگار غربت است

 

 نيمه شبها در حريم آسمانى پرسكوت

 مى‏درخشد تربتى كه رازدار غربت است

 

غم فضاى سينه‏هامان درد را باور كند

 سينه‏هامان تا ابد سنگ مزار غربت است

 

فاطمه(س) با آن همه آه پر از سوز و گداز

 التيام زخمهاى بى‏شمار غربت است

 

 كاش بانو! در جوار غربتت دل خانه داشت

 با تمام بى‏كسى دل شرمسار غربت است

سه شنبه 8/3/1386 - 9:16
پسندیدم 0
UserName