زندگي زنجيره اي
توسط : حامد...
 

زندگي زنجيره اي از مشكلات است. پرسش اصلي اين است كه شما چگونه با مشكلات برخورد مي كنيد؟

سه شنبه 8/3/1386 - 9:8
پسندیدم 0
UserName