هميشه اين سه اصل
توسط : حامد...
 

هميشه اين سه اصل را به خاطر داشته باش : توانايي ، انعطاف ، شهامت .

سه شنبه 8/3/1386 - 9:5
پسندیدم 0
UserName