حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

رسول خدا (ص ) خطاب به جمعيتی فرمود: ای مردم صفهای (نماز جماعت )

رامنظم و مساوی  کنيد و دوش به دوش بايستيد تا فاصله و جدايی ميان شما

نيفتد ونامرتب نباشيد که خداوند دلهای شما را از يکديگر دور گرداند و

بدانيد که من شمارا از پشت سر مي بينم که چگونه نظم را در صفهای  جماعت

برقرار مي کنيد.

يا ايها الناس اقيموا صفوفکم و امسحوابمناکبکم لئلا يکون فيکم خلل و لا

تخالفوا فيخالف الله بين قلوبکم الا و انی أراکم من خلفي

 ( ثواب الاعمال ، ص 520 )

سه شنبه 8/3/1386 - 9:1
پسندیدم 0
UserName