سؤالهای قرآنی 11

سؤال:

کدام سوره با الحمدالله شروع می شود؟

جواب:   5سوره { الحمد – انعام – کهف – سبا – فاطر}

سه شنبه 8/3/1386 - 8:26
پسندیدم 0
UserName