خروج از ...
 

 

یادمه توی کتاب معارف اول یا دوم دبیرستان یه جمله ای نوشته شده بود که خیلی تکان دهنده بود.

 

 

خروج از انسانیت تدریجی است.

 

 

خدایا! کمک کن که این جمله شامل حال هیچ کدوم از ما نشه، چون بدترین چیز اینه که آدم خودش نفهمه داره از خدا دور می شه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه 8/3/1386 - 1:52
پسندیدم 0
UserName