گراني

با عرض سلام خدمت كليه كاربران

مطلبي را ميخواستم عرض كنم . اگر شما ميدانيد به كجا اين حرفها را بايد گفت تا تاثيري داشته باشد بگوييد تا مطرح كنيم شايد خلاصي يابيم.

هفته گذشته براي خريد لوبيا سبز به درب مغازه رفتم و با تعجب ديدم كه قيمت ان نسبت به روز گذشته دقيقا دو برابر شده است. و يا باقالي شب تا صبح 50 تومان گران شده است. وقتي علت انرا پرسيديم علت انرا گران شدن بنزين عنوان كردند. و بقيه چيزها هم به همين ترتيب سرسام اور افزايش قيمت داشته است . شما بگوييد چه ميشود كرد؟

سه شنبه 8/3/1386 - 1:41
پسندیدم 0
UserName